Kryon Lee Carroll
KRYON - Channelling menu page: https://www.youtube.com/channel/UCMiuw8FLujKn06dnlxpbWGQ

 

I AM THE LIGHT - I AM THE LOVE - I AM THE TRUTH - I AM.

The Federation Of Light.

Blossom Goodchild | Direct Voice Channeller & Author

-------------------------------------------------------------------

 

"I am in the unknown. Akash, get in the back seat. I'm driving now. Akash, get in that older room where I can slam the door shut for good. Only new, positive things are allowed. I don't know what they are, but this feels real good not to know! Biology, get in the back seat and stop giving me old, fearful information or old ideas of life span. It's time for the grand escape from all of this. These are my instructions to you!"

KRYON 

------------------------------------------------------------------------

 

SHUMANN RESONANCE https://geocenter.info/en/monitoring/schumann

Mother Earth

By Valerie Donner

I smell your sweet breath.
You delight us
With the pleasurable fragrance of the spring flowers.
They are everywhere with the hope
That you have done enough raining for a while.
God knows that you would probably like to belch
From all that is going on within you and upon you.
I’m not sure if a belch would be enough?
How do you expunge nuclear missiles exploding inside of you?
How do you heal from the weight of the pollution
Of your waters, air and life itself?
A new day, a new tomorrow calls forth optimism
For a new earth, where we can smell the sweetness of your breath,
Bask in your sunshine, dance in your rain,
Embrace our wings knowing that we are creating
The right way for you to live.
Perhaps you won’t have an upset digestive system
When we won’t be drinking anymore of your blood
That we use for our transportation.
Why can’t we see the right-of-way,
The caution signs where we can make u-turns
Or take new turns as you need us to do?
Only humans can make such a mess of things.
As the leaves blow around my feet
I ask the waters of beauty where this will lead.
Mother Earth will take us where we need to go
When it’s time for us to rest along with her and to heal.

The Event Part 1

 

Steigan blogger

http://steigan.no/

 

 

Det gjelder å dele informasjon i disse tider.Her er en spirituell blogg som har anbefalt min side på sin blogg, Takk skal du ha! :

Jeg Er den Jeg Er

http://www.tukate.blogspot.no/

 

Monsanto.no

Hva er ditt valg - En bærekraftig verden eller rask profitt?

http://www.monsanto.no/index.php/no/

 

 

Per-Aslak Ertresvåg`s Blogg:

http://ertresvag.blogg.no/

 

 

IF THE WORLD IS TO CHANGE FOR THE BETTER, IT MUST HAVE A CHANGE IN HUMAN CONSCIOUSNESS
Albert Einstein

 EVEN IF YOU ARE IN A MINORITY OF ONE, THE TRUTH IS THE TRUTH
 Mahatma Gandhi

Carl Falck Trading:

http://www.falcktrading.com/article.asp?w=&x=5898&level1=2312709

 

 

http://spaceweather.com/

 

DISCLOSE TV :  http://www.disclose.tv/

 

                             

 http://www.organicconsumers.org/monsanto/action.cfm

 

 http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_depopu36.htm

 

Og her hva Mattilsynet mener om Codex Alimentarius  http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/codex_alimentarius.89

 

 

FREE MAURITANIA’S ANTI-SLAVERY ACTIVISTS

http://www.walkfree.org/mauritania/?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=mauritania

FRI PRESSE

 
 
 
 
These Ancient SYMBOLS OF THREE All Point 
To The Same Lost THREE-IN-ONE RELIGION

That Was Long Ago Covered-Up 
By The Catholic Church
 - See more at: http://www.deepertruth.com/trinity
 
BLI HØRT PÅ 1-2-3
 
 

 Forum vannbevegelsen: http://www.vannbevegelsen.no/index.php

Søkemotor:  https://ixquick.com/

Søkemotor:  http://www.yandex.com/

U-båten ved Fedje:  http://hev-u864.com/

 

Velkommen til Folkets Info!
Folkets Info ble gjenfødt 10.oktober 2011, på 150-årsjubileumet for både Fridtjof Nansens fødsel, og nedleggelsen av grunnstenen for det norske Stortinget.

Vi har gjort en innsats for å gi den norske befolkningen en nyhetsside som holder fokus på de sakene som angår oss alle, som enkeltmennesker og som nasjon.--------------------------------------------------------------
Ingen får se oss.
Ingen får vite, hva der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hva her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der finnes da vel skikkelig folk iblant?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det – forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannsskap
og tenke på hva der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der å glemme!

~ Arnulf Øverland


Kjerringråd-leksikon

eks:
Flere gode råd mot kattetiss
Publisert 22.04.2003 14:35
Eddik, kamfer og tigerbalsam kan også skremme kattene fra å legge igjen illeluktende kattetiss.

KATTETISS - EDDIK
Katter misliker lukta av eddik. Spray på ufortynnet eddik der du vet at kattene vanligvis markerer. De går deretter store omveier, sier en gårdbruker som har prøvd rådet med vellykket resultat.

KATTETISS - KAMPHORATUM
Katter misliker lukten av kamfer. Smør med kamphoratum eller mentholatum der du vil de skal slutte å markere. Da finner de seg andre områder for sitt revir.

KATTETISS - TIGERBALSAM
Katter liker ikke lukten av tigerbalsam. Hvis du smører litt av dette på dører og andre steder du vet at kattene vanligvis markerer, vil de finne seg andre steder å gå.
Med denne boken presenterer forfatter og forlag siste bind i en norsk trilogi om den internasjonale konspirasjonen som en finansiell elite vil påtvinge oss i form av et verdensdiktatur, a New World Order. Med Makten bak makten, Sov mitt lille Norge og nå denne boken, er konspirasjonens hemmeligheter, metoder og mål avdekket. Ikke med alle sine irrganger. Men nok til at diktaturets umiskjennelige design står tegnet opp.

Mediene synes å ha forlatt sin viktige rolle som folkeopplyser. Den eksistensielle krise som nasjonen befinner seg i, eksisterer åpenbart ikke. Ledende politikere og intelligensia later til å funnet sjelefred i felles taushet og salig uvitenhet.

Da er det ikke merkelig at tragedien 22. juli både kunne skje og vekke undring. Vi har alle sovet tungt. Urovekkende mange fortsetter med det. De har aldri hørt om mind control, HAARP-teknologi, “falsk flagg”-operasjoner, eller narkotikaens strategiske, politiske rolle i The Grand Chessboard, det store spillet, alt midler til å forføre mennesker, utrydde motstandere, svekke demokratiene.

Umerkelig skjer det imidlertid også andre, kanskje viktigere og gledeligere ting i verden. Utenfor herskernes rekkevidde. Også dette hører med i bildet og gir tross alt lys i mørket og håp for en annen, ja, kanskje svimlende utvikling.
Den Norske Bokdatabasens omtale:
Forfatteren hevder i denne boka at verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Han mener at det som skjules og som han avdekker, er krøniken om makten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1. og 2. verdenskrig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning. Samtidig er det historien om den nye verdensordenen og globaliseringen. Dette er første bok i en trilogi.
Forlagets omtale:
Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Det som skjules og som forfat-teren avdekker, er krøniken om Makten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1. og 2. verdenskrig, som ? nansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning. Samtidig er det historien om Den nye verdensor-den og globaliseringen. Begivenheter som drives fram av superrike makt-mennesker. Markedstilpasningen, oppløsningen av gamle verdier og nas-jonalstatens svekkelse, er biter i en planlagt totalitær verdensstat. Verden blir skrudd sammen på en ny måte, hvor tidligere regler for rett og urett ikke lenger gjelder. Det er dette som kalles Den nye verdensorden, eller simpelthen globalisering. Ingen militærmakt kan stanse den utvikling som er satt i gang og som forfatteren beskriver. Men der ? nnes andre metoder. Forfatteren anbefaler oss alle, enkeltvis og i fellesskap, å handle etter dem, hvis vi fortsatt mener demokrati, rettssikkerhet og frihet er viktig. Men aller først må maktens ansikt bli kjent, deres metoder og kynisme avdekkes.
Den Norske Bokdatabasens omtale:
I denne boka hevder forfatteren at Norge er en vakker illusjon som holdes oppe av hykleri, løgn og skjulte handlinger. Han mener blant annet at bestråling fra NATO-anlegg svekker befolkningens helse og våre lederes dømmekraft, og at vaksinasjonsprogrammer gjør barna våre syke. Dette er den andre boken i en trilogi.
Forlagets omtale:
Landet Norge var en vakker illusjon som ennå holdes oppe ved hjelp av hykleri, løgn og skjulte handlinger. Mektige krefter utenfra er i ferd med å erobre oss innenfra, med hjelp fra norske medløpere. Vi er utsatt for kjemisk krigføring: chemtrails fra fremmede fly, bestråling fra NATO-anlegg som svekker befolkningens helse og våre lederes dømmekraft, og vaksinasjonsprogrammer som gjør våre barn syke. Det hevder Per-Aslak Ertresvåg i sin nye bok av året, Sov, mitt lille Norge.Forfatteren av Makten bak makten, tar oss denne gang med på en ekspedisjon bak de mørkere kulisser i norsk hverdag og politikk, maktens skjulte arena. Skremmende kan de fakta være han trekker fram; skjønt ofte velges spørsmålsformen, leserne overlates å trekke sine egne konklusjoner.Hvor lenge skal vi godta en nazipreget lovparagraf i vår psykiatrilov? Hva er årsaken til at Norge årlig tvangsinnlegger fem ganger så mange mennesker på psykiatriske institusjoner som våre naboland Danmark og Sverige? Skal drikkevannet vårt selges til utlandet? Er vi på vei fra risikosamfunn til et katastrofesamfunn? Hvorfor er norske media tause overfor maktens svik og overgrep i samfunnet? Spørsmålene som mediene skygger unna blir her reist.

Assisting Kryon 

 

ou assist me when you hold your light up high for all to see.  You assist me when you have tolerance for the intolerable. You assist me when you give intent for your Higher Self to talk to Spirit, and partner in a manner that heals your body.  All these actions assist the whole, of which I am a part.

 

~ KRYON

Spiritual Remembrance

Know this: Your trip into spiritual remembrance is anointed.  It is not going to end the same way as before.  You are the catalyst for planetary change.  You are the old souls who will awaken first, and lead the others by your example.  You are the lightworkers.  Fear not, for the past is the past, and what is before you now is of high vibration—waiting for you to claim it!
 
~ KRYON

 

The Crystalline Grid


The Crystalline Grid is being shifted.  Perhaps you would ask, "What does that really mean? What is the major shift?"  It is a shift in information and Earth energy. Think of things that are crystalline, such as the crystals you love.  They hold energy, don’t they?  More than that, they may hold information.  And what would be the largest piece of information that the Crystalline Grid would hold for planet Earth?  It is the records of you and your history.  It mirrors what you’ve done.  Within the Crystalline Grid, you might say is the history of this planet and all of Human records of the past.  The Crystalline Grid also contains the records of who you are, who you have been, and what you’re doing right now.

 

~ KRYON

The Compression of Time

 
Each of you has the ability to personally compress time – that variable that you always felt was unchanging.  It is now yours to play with!  And you can test it tomorrow if you like.  Dear ones, some of you are beginning to understand what we call the ascension process – that of moving into higher dimensions.  Do you feel as if things are going faster?  Are some of you sensing the movement of time quickening, even though your clocks read the same as usual?  This is because you’re beginning to sense a time attribute where you can manipulate your own lives.  We even ask you to try it!
 
~ KRYON
-------------------------------------------------------------

Absolutely NO Assumptions

You’ve got it all figured out, don’t you? You say, “I’m on an enlightened path. It’s going to be much like that person over there. I’m going to do what they did.” Then you make the assumptions to do what they did, since you feel they did it right.

Oh, you are a unique piece of God! As you activate these things around you, the energy changes in your life in ways you cannot conceive. The moment that you have started your process, things out of your reach or abilities begin to change.

~ KRYON

-------------------------------------------------------------------------------

Surviving the Dark

Dear family members, like us, you are eternal in both directions. There was no beginning of your existence, and there will be no end. The divine spark that is inside of you knows this so well! There will come a time for each of you, where at the end of this existence in this incarnation, you will have the chance to feel the fear of what you call death. Yet so many in this room will wink at it and recognize it as something they have been through before for eons and eons of time. There is no sting in death. It is simply a transmutation of energy--one energy to another. When you feel it again, you will know in an instant that it will be a "welcome home." We tell you this, family members, because we want you to understand how profound your work is on this planet.

~ KRYON

--------------------------------------------------------------------------

Your Contract

The spirituality of your contract said that you could hardly wait to come back into this planetary energy to finish the test that so many of you, as Lemurians, started long ago! It is so that many of you here, and reading this, will help to balance the very fiber of the earth to the end of the test of the planet. You are here in this new energy to “get the ball rolling,” as you say. We spoke earlier to you about those family members who are back again. Some of you could hardly wait to get back here, even though you knew that the potential of the planet was to have you in turmoil—to even have some of you gone by now through death. But none of that happened! Instead, we celebrate a group who is hearing and reading, who changed the reality of old Earth and is going to be a part of this creating a new planet!

~ KRYON

-------------------------------------------------------------------

The Love of Spirit

The love of Spirit is strong here. For those of you who came for a specific solution, this would be a wonderful time to open your hearts and receive what you came for. Reader, are you with us? You think this channeling is something that happened a long time ago? Think again. Even as we teach, we say to you that there is healing going on in this place. That includes the place where the reader sits as well. That’s why we came. That’s why you came. We are intermingling our energies now.

~ KRYON

------------------------------------------------------------

Self-Worth

What happens when you take a child with high, balanced self-worth and put them with adults who came in with theirs at half-staff? The children seem a bit headstrong, perhaps? Maybe it’s because they know who they are! Has a child ever looked at you curiously and you could see in their eyes that they’re asking, “Why are you that way?” [Laughter] It’s one consciousness looking at another!

~ KRYON

---------------------------------------------

Something for You?

Reader, what are you doing looking at this? Is there something here for you? What’s surging through your body that you’d like to alter today? Divinity now presses upon this room. There are guides that you don’t know you have who are here. Perhaps you’d like to greet them? Maybe you’d like to begin feeling them, for they have permission to touch you. Some of you might even smell them… the ones you don’t expect to be here.

~ KRYON

---------------------------------------------------------

Now? Or Now.

Listener, does it feel like now to you? Most of you would say yes. Reader, does it feel like now to you, also? Those who are reading this will say yes. Then who is right? Which now is it? We point out that we are all here together, and it has always been this way. If you can understand this concept, it is not that much more trouble to understand that next to you are all of the energies of those who have ever lived!

~ KRYON

-------------------------------------------------------------

 Sit Back and Watch

Many spiritual Humans wish to sit back and have the earth and God “do something” for them. They wish to watch it, feeling that they’re only Human, after all. Not this time. Those days are gone. You want to watch the handiwork of God? You’re going to have to look inside, where God lives. That’s where it’s going to be, all of it.

~ KRYON

-------------------------------------------------------------------

Predisposition

What is predisposed in your body? What disease are you going to get because your brother got one or your sister or your cousin? This is plain talk. Why don’t you eliminate that? This information is about self-empowerment. It’s about asking yourself, the Devine-Self, questions about God. Use the power of your own Human consciousness in what you’ve called intent, every day of your life. Talk to your cellular structure.

~KRYON

------------------------------------------

Transitional Energy

Right now you are in a profound transitional energy and you are in a struggle with basic light and dark. You know this. Some say, “Kryon, you paint a much too simple picture of what is happening.” Not really. Currently, it’s really basic: Will you choose slavery, horror, control, war, drama and death as your living scenario, or will you choose a consciousness of benevolent compassion and caring for each other?

~ KRYON 

-----------------------------------------------------------

Living Longer

“Humanity is going to start living longer for a number of reasons. There will come a day when quantum energy can be used for amazing life extensions and healing. This will be artificial activation with other fields that are quantum, and partial rejuvenation will be the result.”

~ KRYON

-------------------------------------------------------------------

The Real Difference 

From Kryon Live Channelling: "New Light"

May 2017 in Tel Aviv, Israel 

 

There will be things that will work today that would never have worked before because light is exposing them. There will be new thinking, new ideas, new kinds of ways of making things work that never worked before. This is the real difference - receptivity to things that would not have been viable in the old energy. Exposure to truth and reality does that.

 
~ KRYON
---------------------------------------------------
Compassion 

From Kryon Live Channelling: "A Summary"

April 2011 in Gaithersburg, MD 

It is time to stop, turn your eyes upon your Higher-Self, and use your compassion for thousands who are homeless. That helps the planet. Turn your eyes on those who have lost their families in the last month or so! That helps the planet. Fear doesn't help anything. Compassion creates quantum energy. Fear creates darkness. 

~ KRYON
--------------------------------------
Stand By
From Kryon Live Channelling: "The Great Escape" 

March 2017 in Boston, MA  

Could it be that your belief is more powerful today than it ever was before? Could it be that this invisible force, created from that which you call your mind, could trigger things that are enormous around you, changing the environment, your body and more? Stand by for some controversy, but then there always is. 

~ KRYON
----------------------------------------------
Alignment 
From Kryon Live Channelling:"Five Alignments"
May 2017 in Geneva, Switzerland 

 

An alignment is not a friendship. Rather, it's a meld. The best way to align with another person is through compassionate action. You've heard the teaching from me many times that states that togetherness often creates a resonance, a confluence of energies that resounds one with another. That's alignment. 

~ KRYON
---------------------------------------------------
Universal Soul 
From Kryon Book 14: The New Human
Pages 57-58 

What if you are timeless? Perhaps you’re not just an old Earth soul. What if you are a Universal soul? What would that mean to you today, if it were true? Well, Old Soul, it’s true! Inside you is a growing awareness that you’re from the stars, and are very close to the Creative Source of the Universe itself. The New Human will be comfortable with that. 

~ KRYON
---------------------------------------------------
What Does It Mean? 

From Kryon Live Channelling

Janurary 2017 in Longmont, CO 

 

You still have 24 pairs [chromosomes], but one of them is not seeable, just like gravity is not visible or the magnetic field itself. This very special 24th pair is fully multidimensional and that is why your DNA can actually affect the spin of an electron in a quantum field. 

So, what does it mean to you? It means that you have the ability to pull yourself out of linear thinking, out of that which always led you right into war and dysfunction! Are you getting this? You never were wise enough to understand really who you were. This is now changing.

 
~ KRYON
-------------------------------------------------------
Become Multidimensional 
 
From Kryon Live Channelling
January 2018 in Longmont, CO 

The energy is changing on the earth for you! There is more ability for you to advance in light right now than there ever has been before. There is now an ability for you to (ready?) become multidimensional. 

~ KRYON
----------------------------------------------------------
DNA Functionality 
 
From Kryon Live Channelling: Hearing the Voice of Spirit - The Dark and Light Balance

February 2016 in Sarasota, FL  

If you want to have a test of any society, anywhere on the planet, and you want to know the DNA percentage number [consciousness quota] as a society, there's an easy test: How do they perceive and treat their women? The higher the DNA functionality, the more the feminine divine is honored. This is the test!

 
~ KRYON
-----------------------------------------------------
Biology and Consciousness
 
From Kryon Live Channelling: "The Five Alignments"
May 2017 in Geneva, Switzerland  

Dear ones, the truth is that you are a combination of the biology of the evolution of this planet, plus the evolution of consciousness from the stars. Although your mainstream science will take a very long time to see this, they will continue to see the pointers to it - the missing pieces of the Human evolutionary chain.

 
~ KRYON
 
Spontaneous Remission 

From Kryon Book 14: The New Human

Page 94  

Spontaneous, automatic remission of a disease is real, and comes from a place in the biology that is in every single person. Human logic is often funny: There are those who say, “Ah, it’s the Placebo Effect! That’s all it is.” Okay, what is the Placebo Effect? The Placebo Effect is human consciousness creating healing results through expectation. There you are!

 
 
~ KRYON
----------------------------------------------------------
The Blueprint 

From Kryon Book 12: The Twelve Layers of DNA

Page 267 

Starfish can grow back an arm, and you can’t. How does that feel, being at the top of the evolutionary ladder? All of this because the “blueprint” that creates the genes is not functioning as designed. 

But it used to… 

 
~ KRYON
--------------------------------------------
 
Be Patient 
 
From Kryon Book 14: "The New Human"
Page 125 
 

Be patient with the love of God, and understand that revelation is often a slow process…Blessed is the Human Being who feels they are part of this compassionate change on the planet. For they are in control of the future and that is why there are congratulations all around, and a party in this room.

 
 
~ KRYON
----------------------------------------------------------------
Benevolent Change 
 
From Kryon Live Channelling: "The State of the Earth"
June 2017 in Big Sky, MT 
 

Science is beginning to understand compassion, coherence and the meaning and purpose of the heart. They are finding out that this coherence creates healing, large shifts in thinking, and is responsible for bringing compassion to those who didn't think that was possible. Dear one, this is the start of major benevolent change, not the beginning of doom. I want you to remember that.  

~ KRYON
----------------------------------------------
Do You Believe It? 

From Kryon Live Channelling "Going from Dark to Light?"

June 2017 in Buffalo, NY

 

You are the boss of your cells and your consciousness talks to that which is your innate, and you have to be on board with all of it. You have to make it your own. Do you believe it? Do you really believe a shift is taking place?

 
 
~ KRYON
---------------------------------------------------
The Catalyst 
 
From Kryon Book 3: Alchemy of the Human Spirit
Page 45 

It is human nature that in a group of resting laborers at least one will have to get up and start the work before the rest follow; otherwise they will all stay at rest. You therefore are the catalyst for the very change you are trying to observe. Nothing will happen around you without you changing first.

 
~ KRYON
-------------------------------------------------
Congratulations 
 
From Kryon Live Channelling: "The Old Soul Defined"
March 2015 in Bali, Indonesia 
 

If you’re an old soul, you can feel it. If you can feel it, you’re an old soul. Congratulations to all of you for being who you are. You are the ones who will change the planet.

 
~ KRYON
------------------------------------------
Slowly Creating 

From Kryon Book 14: "The New Human"

Pages 123-124 

Slowly, you have been creating, planting and growing the seeds on your planet that will lead to an Earth civilization without war. Oh, you’ll never get along completely, but your solutions will never again be to kill each other in war. That’s a dysfunctional solution that has only brought about more war.

 
 
~ KRYON
-------------------------------------
Here on Purpose 
 
From Kryon Live Channelling "The State of the Earth"
June 2017 in Big Sky, MT

 

What is happening now is all about you, dear ones. The old souls on the planet are here on purpose and on time…Each of you has his/her own path and each Human has a unique decision of what to believe and not believe. But you are here on purpose!

 
~ KRYON
-----------------------------------------------
Paradigms
 
From Kryon Book 9: The New Beginning
Page 45 

 

You are moving from a paradigm that involves your immune system to a paradigm that now involves the thymus . What did I just say? I’ll tell you: The immune system identifies the enemy and fights it. The thymus identifies the enemy and harmonizes with it.

 
~ KRYON
 -------------------------------------------------------
 
Why Expect the Worst? 
From Kryon Live Channelling, "Change"
January 2017 in San Jose, CA 
 

Shifts are not always bad. Many shifts move into benevolence where there was none before. Sometimes it's a solution when there was none before, so I ask you dear Human, why is it that when change and shift starts to occur, you go to the worst common denominator, which is fear? You've all had good things happen unexpectedly. That comes with life. Why do you expect the worst during this shift?

 
~ KRYON
--------------------------------------------
Stuff of the Stars 
 
From Kryon Live Channelling, "New Light"
May 2017 in Tel Aviv, Israel 

 

We told you before, "You come from the stuff of the stars." All that you are is part of all that is, so you're not an isolated being who walks the earth totally and completely apart from it. Instead, you're part of the chemistry of Earth, the physics of the Universe, and your planet has specific attributes that are just for you. You are part of a grand, planned system.

 
~ KRYON
------------------------------------------------------
The Greatest Shift 
 
From Kryon Live Channelling "Change"
January 2017 in San Jose, CA

 

Family, you sit in the greatest shift that ever was when it comes to humanity. You are beginning to go in the direction that will eventually create a beautiful scenario on a planet that never will war. In the process, you're going to have to slog through some things. It may take a generation or more for this to happen.

 
~ KRYON 
-----------------------------------------------------
The Real Catalyst 
 
From Kryon Book 9:The New Beginning
Page 44   

There are parts and pieces of your body that are waiting for intent. They are waiting for an energy called compassion to awaken them and to grow into cells that you designed to be there. Science will look for chemistry to activate them, but the real catalyst is intent (consciousness).  

~ KRYON
-------------------------------------------------------------------------
The Search 
 
From Kryon Book 1: The End Times
Page 16 

Humans have always searched for God. This is simply a home-sickness that reflects the absence of your connection to communication while you are in lesson. It is a basic cellular desire, and is global.

 
~ KRYON
-----------------------------------------------------------------
Peace and Understanding 
 
From Kryon Book 6: Partnering with God
Page 302 

 

Do not expect your problems to disappear because you stand within your contract. The test of the planet is for you to realize who you are, and yet still interface with all the circumstances around you. It is by doing this that others around you will see how you deal with life. It is your peace and understanding in the face of real human drama that will make the highest impression on the others.

 
~ KRYON
-------------------------------------------------
Promise from Spirit 
 
From Kryon Book 2: Don't Think Like a Human! 
Page 105

It is you who authored your own tests so know this: there is no test which is beyond your knowledge or ability to walk through. The Universe will never give you a problem that is unsolvable. This would not serve any of you, or Spirit. This is a promise to you from Spirit!

 
~ KRYON
 ----------------------------------------------------------------
Thinking Required 
 
From Kryon Live Channelling "Common Questions"
February 2012 in Monterey, CA 

 

What am I saying to you? I am saying that you're going to remain unhappy, dear one, whoever you are reading this and hearing this, unless you decide to turn inward and find that which is divine. This requires new thinking out of the intellectual 3D box. It requires thinking multidimensionally and starting the process we've talked about over and over. Otherwise, you'll simply wallow in the drama of the turmoil around you.

 
~ KRYON
--------------------------------------------------------
Old Soul 
 
From Kryon Live Channelling"Change"
January 2017 in San Jose, CA 

 

Old soul, as you sit there, are you willing to admit that you don't know everything? The change at hand is not repeated history. These things with you personally and also planetary are going to shift in ways that have not happened before. There's going to be integrity and compassion that has never happened before. Turmoil may be what you see for a while, but things are not always as they seem.


~ KRYON
-------------------------------------------------------------------------
 
 Only You 
 
From Kryon Book 9: The New Beginning
Page 258 

One of the hardest things for any Human to understand is that no matter what the controls were set at when you arrived, you can find them and reset them! No entity, guide, helper, friend, healer, guru, or angel can reach out and dial in a better control setting. That’s reserved for you…

 
~ KRYON
----------------------------------------------------------
Partnership 
 
From Kryon Book 6: Partnering With God
Page 282  

The co-creative process is a miracle of the human/God partnership and contains the seeds for all to benefit around you! It is the fear-based consciousness of your duality that tells you otherwise. 

 
~ KRYON
-----------------------------------------------
Balance 
 
From Kryon Live Channelling: "When the Butterfly Flaps its Wings"
December 2016 in Wilmington, NC 
 

Dear ones, you’re here to celebrate! Let your life reflect this! Free choice is about Humans doing whatever they wish to do, but they are also very attracted to other Humans who have figured it out. Balance becomes very attractive. There is a population on this planet who will look at you as a role model when you show compassion and balance, because that’s where the shift in Human nature is going, old soul. You will be on the frontline to arrive at that balance first.

 
~ KRYON
----------------------------------------------
Imagine 
 
From Kryon Live Channelling"The Akash Awakens"
January 2013 in Orlando, FL 

 

Pure Aligned Consciousness: Can you imagine an Israeli, a Palestinian, and an Iranian having pure aligned consciousness? Can you picture this? Well, you have it with past enemies right now from your past world wars, so why not in the Middle East?

 
~ KRYON
-----------------------------------------
No Separation
 
From Kryon Live Channelling: "Communicating with Spirit"January 2016 in Boulder, CO 
 

…the more you learn about science, the more you learn about the Creator, and that there is no separation between physics and spirituality. It is men and women, with their free choice and logic, who choose to separate themselves from the majesty of God.

 
~ KRYON
 -----------------------------------------------------
Intent and Truth 
 
From Kryon Live Channelling: "Revelations of Darkness"
October 2014 in Philadelphia, PA

Do not despair! Generate the light that you came in with and stand tall and out of fear. "That's too simple, Kryon." Oh really? How do you think this planet has turned this major corner, dear Lightworker? Old soul, do you not understand that the light that you have is a multidimensional force? It is not linear. It is not the amount of it that is important. It's the intent of it and the truth of it. That is to say, a little goes a long way and old souls are extremely powerful in this department.

 
~ KRYON
 -----------------------------------------------------------------
Cognize the Belief 
 
From Live Kryon Channelling,
"Five Concepts for New Humans"
February 2016  |  Red Deer, Alberta, CAN 

 

To cognize is an English expression that loosely means the cementing of belief. You believe there is gravity because you have seen it since you were born. It’s invisible, but you believe in it so strongly that you don't even think about it. It simply "is". You have cognized gravity. It is not something that you would believe in like you believed in the Tooth Fairy, for instance, as a child. No, it is cognized and it becomes part of you until your last breath. You believe in gravity. 

We’re going to ask you to cognize the belief that the energy you are moving into is vastly different from the energy you have come from. This is first and it is primary. You have got to cement this into your belief system so strongly that everything you do from now on recognizes the new energy as the new normal. It’s never going to return to the way it was and it’s part of a new plan. It’s almost like you died and came back with gravity that was less and you could do more things. It's forever and so you must cognize this. 

Dear ones, this always has to be first of the five because you won’t be able to do anything else unless you believe that this shift has happened and it’s real. The shift is dynamic, and it continues to change. However, similar to you turning a page, you’re reading new words in a new novel, but the page stays turned. You don’t get to go back and read what happened before it. You are now past the turned page, experiencing the new energy, and you cognize it by believing that it’s happening. 

 
~ KRYON
----------------------------------------------------------------
Affirmations 
 
From Kryon Live Channelling, "The Field - Part One"
July 2016 in Laguna Hills, CA 

 

Years and years ago, in an older energy, Kryon was asked, "Is it necessary to state affirmations out loud, or can we say them within ourselves?"The answer was, "Say them within, because it's not going to make a difference." Now, in this enhanced energy, I change my story. In this new energy, The Field has increased. It is more available to synchronize with, to entangle with, than ever before. It is ready to put things together for you, situationally, biologically and consciously. It is ready to expose you to your Higher-Self in a way that you had only hoped for in the past. The main tool is you talking to it, and right now the best way is through the consciousness of vocal affirmation.

 
~ KRYON
------------------------------------------------
Others Call It Luck 
 
From Kryon Live Channelling, "Five Concepts for the New Human"
February 2016 in Red Deer, Alberta, CAN


Compassionate action is coming from a compassionate heart no matter what. It is a position of strength and wisdom. Now, some of you who are listening to this need to hear this: It is not a weakness to be compassionate. The masters who walked this planet exuded compassion! They broadcasted it! The very ones that you may worship are all about compassion. They were not weak, dear ones. So whatever you’ve been told about a kind, compassionate person, you’re going to have to rearrange your perception. Balance is strength. Compassion is strength. A balanced Human Being will seldom catch disease, did you know that? A balanced Human Being will have that which you will call synchronicity. Others call it luck. Synchronicity is to be in the right place at the right time and have perfect things happen, because they’re the result of compassionate action. Compassion actually is an energy that pushes the idea aside of luck or chance. You control your reality.

 
~ KRYON
 -----------------------------------------
Change is Tough 
 
From Kryon Live Channelling, "Getting Connected — Part Two"
April 2016 in Columbus, OH
 
Change is tough. Change is tough because it begets [creates] other things that are also tough. You change one thing and other things around you change. You intuitively know this and there's a resistance to it. This resistance is totally normal and common, and eventually you will get through the discomfort. The interesting thing that we wish to tell you about, and perhaps even convince you of, is this: The changes you make today are not only going to create more changes, but also more benevolence. God is in love with you so much that this God, this creative source, sees what you do and matches the benevolence of it with synchronicity.
 
~ KRYON
 ---------------------------------------------
Healers Facilitate 
 
From Kryon Book 6: Partnering with God
Page 160 
 

Now here is something that is important but that sounds odd: Healers don’t really heal. What healers do is give the body permission to have temporarily balanced attributes. Those of you who are doing energy work know exactly what I’m saying. Healers don’t heal. Healers are the facilitation for balance. It’s the human on the table that does the work. Did you know that? The human body will balance itself naturally. And all of the facilitators and all of the attributes of the substances used to heal a human being are about FACILITATION FOR SELF-BALANCE. For the biology is miraculous. It seeks balance. It’s what it was designed to do.

 

 
~ KRYON
 
 ---------------------------------------------
Human Setup 
 
From Kryon Live Channeling, "The Grid and DNA"
July 2001 in Breckenridge, CO

 

The grid system of the Earth is specific in its purpose. It is fine-tuned, and it exists for only one reason: Human setup. Although you might think it is a geological attribute of the physics of the planet, it is more than that. It is a DNA delivery engine! That is what the grid system does. It talks to humanity, Human by Human, and it is part of who you are personally. It helps to both separate you and also unite you. It gives you setups, challenges, solutions, and love. It is what some of you relate to even when you think about God! 

 
~ KRYON
------------------------------------------------------
Our Mirror 
 
From Kryon Live Channeling, "The Letter A in Kundalini"
October 2012 in Elqui Valley, Chile 

 

Gaia mirrors Human Consciousness. It reflects the consciousness that humanity gives it. If you give Gaia the consciousness of war, Gaia’s vibration will lower to meet what you give it. If you give it the consciousness of love or compassionate action, Gaia will respond accordingly.

 

Now, certainly you know the complexities here are great, and the earth does not have one vibration everywhere on the globe. Even The Crystalline Grid creates pockets of what you would call low and high vibrations based on what has happened with humanity in certain areas. But let me tell you something; There are places on this planet where the Pleiadians visited early, and they purified the grid in those areas, so that nothing that ever would happen there, [nothing] would change the purity of the dirt of the earth.

 
~ KRYON
-------------------------------------------------
The Energy of Honor 
 
From Kryon Book 7: Letters from Home
Page 325
 

So we pick up our bowls, the ones we washed your feet with, and we stand to retreat from this place where you sit. Whereas you might think that you were honored this night by the presence of such entities from the other side, we have news for you: We are the ones who were waiting for you—to hear and to read. That’s what we stood in line for. It’s what we wanted to do with this time.

 

The energy of honor that disappears through that crack in the veil as we depart should not be lost on you. You are dearly loved.

And so it is...

 
~ KRYON
 -------------------------------------------------------
Ridiculous Fiction 
 
From Kryon Live Channeling, "The Fast-Track Systems"
June 2014 in Mt. Shasta, CA 

 

I made the statement recently that things would never get back to normal because normal has shifted. What do you think medical science thought when they were presented with the concept of germs? Just think - invisible little creatures that can actually kill you! How quaint, how esoteric! How funny! They laughed and called it "ridiculous fiction". Then with the advent of microscopes, it was validated, and today it's common knowledge. Well, I want to tell you there are invisible things here as part of a benevolent system, one that is here to create help and support. But the concept of activating these is the consciousness of belief. Again, this "ridiculous fiction" to some will be validated by what comes next.

 
~ KRYON
 
 ----------------------------
Change! 
 
From Kryon Live Channeling, "Five Concepts for the New Human"
February 2016 in Red Deer, Alberta, CAN  

 

Oh, stubborn Human Being, get used to change! Things are changing and perhaps they are not changing in the direction you had planned? How do you feel about that? Oh, singular Human Being, can you understand that to allow change is to mature? Can you think out of the single box? Can you sit there and say, "This or something better? I allow growth, I allow consciousness change in me that may change my life in ways I never, ever thought." How afraid of this are you? The fear is about change, it’s not about where it’s going, it’s just about the word itself - change! …allow yourself to accept the changes without fear. 

 
~ KRYON
--------------------------------------
 
It's Physics 
 
From Kryon Live Channeling, "Going Back to Get the Future
September 2015 in Vancouver, BC, CAN 

  

If you've had lifetimes where you felt you were part of an advanced civilization, you were. This is because your consciousness was advanced, not your technology. (Say that again slowly). You could do things with your consciousness that you can't do now, and you could do them easily. You could heal your own body with your own consciousness. There were those who could create actual matter out of nothing. All this, through advanced thinking, not mechanical devices. We are giving you a principle that hasn't really been thought of yet: "Consciousness is physics. It's a real, measurable field that affects physical reality." Ever crashed your computer when you were angry or put out a lightbulb? How? It's physics!

 
~ KRYON
----------------------------------------------
Step Aside 
 
From Kryon Live Channeling, "Assumptions"
January 2016 in San Antonio, TX 

It is this way with all humanism. My partner spoke today and yesterday about how he uses synchronicity and not logic to guide his life. Here is the engineer telling you not to use logic! It's really a combination of processes, isn't it? It's the logic of survival based upon spiritual common sense, and a logic that says Spirit knows an overview that you don't. Therefore, if you can learn to trust Spirit, you get an overview that you could never have yourself. So rather than going for that which you know, you go for that which you don't know but you feel is available. That's synchronicity. It's a process of calling upon an area that all of you have, but tough to realize - really tough. You've got to step aside that which you're comfortable with, and that has worked for you all your life.

 
~ KRYON
-------------------------------------------------------
 
Energy of Choice 
 
From Kryon Live Channeling, "Back to Basics" 
June 2005 in Harrisburg, PA 

 

Blessed is the Human Being who understands patience. This is the Human who stands up instead of worrying. He proceeds to the fork in the road knowing that it's the only place where decisions can be made. He sings a tune while he goes there and he's peaceful in his heart until he gets to the fork. Then he stands in the energy of choice. Then and only then does he get the message from Spirit.

 
~ KRYON 
 ------------------------------------------
It Always Will Be 
 
From Kryon Live Channeling, "Assumptions" 
January 2016 in San Antonio, TX

 

Relax. The system of God is part of you and when the cycle is right, solutions will be there. Spirit is not a judging Spirit. The creator of the Universe has seeds within you. You will always be and you always were. This is a phrase that means that your soul awareness is eternal. Death is a Human occurrence, not a spiritual one. The soul is forever. It always was and always will be.

 
~ KRYON
-----------------------------------------------------
Gender Switching 
 
From Kryon Live Channeling, "The Akashic Circle" 
July 2011 in Totowa, NJ 
 

Old souls, let me tell you something. If you are old enough, and many of you are, you have been everything. Do you hear me? All of you. You have been both genders. All of you have been what I will call between genders, and that means that all of you have had gender switches. Do you know what happens when it’s time for you to switch a gender? We have discussed it before. You’ll have dozens of lifetimes as the same gender. You’re used to it.. It’s comfortable. You cannot conceive of being anything else, yet now it’s time to change. It takes approximately three lifetimes for you to get used to it, and in those three lifetimes, you will have what I call “gender confusion.”

 

It isn’t confusion at all. It’s absolutely normal, yet society often will see it as abnormal. I’m sitting here telling you you’ve all been through it. All of you. That’s what old souls do.

 
~ KRYON
 --------------------------------------------------------
Only Words
From Kryon Book 9:The New Beginning
Page 104 

 

Dear ones, you think you have a secret? It is known by God; it is known by family; it is known by Spirit. Some of you have secrets you have not told others because you felt they would not react well to them. Some of you carry secrets regarding your biology. Don't you think we know about that? Some of you have situations you have brought into this place as you sit in the chair listening and reading, and you say, "I'll do my best to sustain myself, but when I leave this place, I'm still going to be anxious." Indeed! If that is your choice, you can have that. But let me give you another alternative, oh one of divine choice: What if you were to leave this place without it--changed? What if you visualized taking the situation and leaving it on the chair when you get up? How about that one? It is your choice, bu"Well, Kryon, those are only words." 

 

 

~ KRYON
----------------------------------------------------------
What Should I Do? 
 
From Kryon Book 6: Partnering with God
Page 101 

 

“Kryon, where should I live? Where should I go? What is appropriate?” These are common questions presented to Spirit. In addition, you might say, “I have so many choices. I want to do the right thing. What should I do?” Let me tell you the practical answer to this: You go where you’re pulled! Don’t agonize over this question. Be still and watch for synchronicity (there’s that word again). If you are happy in an area and it feels wonderful to you—and you feel no pull—and there’s no synchronicity that would grab you to another area, then stay there. It’s that simple. You do not necessarily have a contract somewhere else if you’re not pulled there. Don’t let anyone talk you into it. Let your own Higher Self and discernment make that decision.  

 

~ KRYON
 
 -----------------------------------------------------------
Out of the Box 
 
From Kryon Live Channeling "Current Events" 
April 2005 in Washington, DC

 

Human Beings love to compartmentalize everything. You've designed a dimensionality that's so restricted; it affects all the thoughts around you. You have some very, very difficult decisions to make as you build this new track [speaking of the new "track" of reality that the Human train is on], and the decisions, if they're to be solid, must be "out of the box" that you like to think within. You must tear down the walls of the paradigm that you grew up in... an older energy, which will no longer give you good answers.

 
~ KRYON
---------------------------------------------------------
Then It Begins 
 
From Live Kryon Live Channeling: "Communicating with Spirit"
January 2016 in Boulder, CO 

 

Dear ones, not everything comes together right away. One of the things that you have to understand is that an awakening happens first. This creates a spiritual path for you that will mature with time. The maturity then creates a connection that allows you to see things that are happening and to see them in your future. It allows wisdom to move forward correctly. You assume things along the way, then realize that Spirit may have something better! One thing leads to another, and over time you graduate into something where things start falling into place. Then it begins, and you find yourself at the right time at the right place, crawling out of those habits that you had, or the abundance issues that you had. 

Some of you have said in retrospect, "Well, it took long enough!" However, you are not realizing that it was perfectly timed. Did you think it was punishment, waiting so long? Did you think you were not worthy? If so, you have absorbed the linear teaching of other spiritual systems around the planet that tell you basically you are worthless in front of God - born dirty. Are you in this box? 

~ KRYON 
 --------------------------------------------------------
Be the Lighthouse 
 
From Kryon Book 9: The New Beginning
Pages 303-304

 

Many ask, “When am I going to find out what I am here for?” Here is the answer: You’re here for now...not something coming up. What have you got going on in your life that you don’t like? What’s happening right now that you wish would move out of your life? What is it that you don’t understand? Perhaps you ask yourself each day, “Will it be better tomorrow?” Dear ones, Makethis the day that’s the summit. Take the situation of today and mold it into something that’s beautiful for you now. In dire, difficult circumstances, anchor and celebrate all that’s around you. Claim the love of God, and let the compassion of Spirit fill you. Then keep on going...even in doubt. Instead of striving for something at the top of the ladder, strive for understanding the circle of energy that makes up your new “now” reality. When you see the circle “I am that I am,” do you understand that it’s a statement of nonlinearity? Do you understand that it’s a statement of you and the family? Be the angel, the lighthouse, each moment of your life.

 
~ KRYON
---------------------------------------------------
Master Template 
 
From Live Kryon Live Channeling: "The Last 2013 Channeling - Moving into 2014"
December 2013 in Laguna Hills, CA 

 

DNA chemistry may be working at 30 to 35 percent in 2014, but the master template is at 100 percent. [This template is there and always has been.] Therefore, the field around your DNA is always there working at 100 percent. You, as a Human Being, make choices based in duality and create the decisions of life. But at the DNA quantum level, the "smart body" level, there's a cheering section that is connected to the template and it's always ready to go - benevolent and ready to cooperate with anything you give it.

 

~ KRYON
---------------------------------------------------------
Big Difference 
 
From Kryon Live Channel: “Back to Basics"
June 2005 in Harrisburg, PA 

 

The reality is this: There's a pipeline to you, directly from Spirit. The only thing that keeps you from using it is your belief. Once you start to reach up and turn that metaphoric knob, it tunes to the vibration of the pipeline and you turn the spigot. Then your connection is complete.

 

This connection isn't with some higher source. But that's the way you see it. You want to see the pipe as coming from above, and it doesn't. It comes from within. It's a divine, interdimensional connection from within. And when you're able to tap that source is when you'll understand about light. That's when you'll begin to receive peace where there has been no peace. That's when you'll get a personality shift and everybody will want to be with you. You won't become strange; you'll become balanced. There's a big difference.

 
~ KRYON
--------------------------------------------------------------
What If? 
Live Kryon Channeling:  "Becoming Masters"
March 2006  |  St. Augustine, FL

 

There is an assumption that all divine things are separate from Human Beings. This assumption actually makes good sense, for it follows three-dimensional thinking. It's logical. You know how to separate the tangible from the intangible, and the things that are marvelous, unseen, invisible and miraculous belong to God. Things that are mundane and ordinary belong to you, the Human. And that's an old energy concept, if you know that or not, and it's a paradigm that's about to be shattered. What if those masters who walked this planet, who did grand things, were just like you?

 
~ KRYON
------------------------------------
 
It Is Written
 
From Kryon Live Channel, “The Eight Shifts of Enlightenment Part One"
October 2007 in Mexico City

 

Here is the unbelievable part to you, and the part that you don't want to accept. All of the demons that you have seen and felt or heard about in your life have been generated by Human consciousness. All of the most beautiful miracles on this planet, even the raising of the dead, have come from Human consciousness. The master of light is in you! 

When the master of love walked this planet many years ago, Jesus the Jew said, "I am the son of God. And so are you." It is written. Take a look. It was an acknowledgment of the master within you. When the Human understands there's no battle for their soul and that they are responsible for both dark and light themselves, then this becomes a major breakthrough. It's called taking responsibility for everything. Nobody has done anything to you to make you unworthy. No one's out to get you. You are precious and carry light all by yourself.

 
~ KRYON 
 --------------------------------------------------------------------
Exercising Energy 
 
Kryon Live Channeling "Communicating With Spirit"
January 2016 in Boulder, CO 

Speak your truth out loud and affirm things that you believe are within your potential. They become reality, and the more you affirm them to yourself, the more real they will become. Did you know that you have the power to adjust your own cycle? Repeat your affirmations every day. I dare you! [Laughter] Because you're going to feel it happening, and you're going to know I'm right. It's like exercising energy. The more you hear it, the more you say it, the more the neurons will come together and create it. Do you understand this? You cognize things and they become you. It's a circle - you with you - and it's never been more powerful. This is different. This is different from when I talked to you when I came in 1987, different even from 10 years ago. You've earned it.

 

~ KRYON
-----------------------------------------------------------------------
 
Measuring Love 
 
From Kryon Live Channel, “Quantum Patterning"
February 2016 in San Antonio, TX

 

All energy, anywhere in the Universe, has ways of being measured and seen. There will be ways to see patterning in everything. It may start out as simple waves, but eventually elegant patterns will be seen with better instruments. Those who have sat in the room with the great masters of this planet have felt the overwhelming love and compassion of the creative source, and it comes in waves of euphoria. It makes you weep with joy because you're connected to everything. That's energy! Do you see what I'm saying? Can you measure love? Yes! It's patterned and you cansee it. An entire new world will eventually open up.

 
~ KRYON
 ------------------------------------------------------------
A Shade of Balance 
Kryon Book 9: The New Beginning
Page 277

 

Dark is the absence of a brighter light. There are many shades of light, but from the brightest to the darkest, we’re here to tell you that all of the Human experience—all of it—is created by Humans in a free choice atmosphere. Therefore, as we’ve said before, it’s a choice of the Human experience to bring the planet to a sense of balance. What is the mid-shade of light, you might ask? Of the whole spectrum of light, where is “normal” supposed to be for Planet Earth? It is this shift in the “normal” that has brought you out of the Armageddon and into the energy where you sit at this very moment. Therefore, the answer is that this mid-shade, or average middle point, has shifted to a higher shade.

 

~ KRYON
 ---------------------------------------------------------
Two Parties - Oh Really? 
From Kryon Live Channel, “You Don't Know How the Frog Jumps"
January 2011 in Tuscon, AZ  

 

 

It would seem intuitive to every single Human Being in the room that in order to accomplish what you do as Americans in Congress, you must have at least two parties. For that is the way it has always been - the red and the blue. 

What if I told you that there will come a time when there will be no parties? You might then say, "Well, that's impossible, Kryon, because you're not Human and you don't know how funding works." You might say, "It has to be a party that creates the power to raise money for the ones who cannot, and then the funding is spread around and this is the way we work. If you didn't have parties, you'd have no funding. Nobody could advertise, and no one could get elected." 

Oh, really? 

Are you aware right now, that you have a president who was elected on the Internet? He figured it out. When everybody can talk to everyone, you have plenty of funding. A few dollars here, a few dollars there. You talk to millions at the same time, they talk to millions at the same time. It's a new paradigm of communication. The young people know all about it, and you can't stop it. Watch for more from this new paradigm. 

It is worldwide communication, one person at a time. It doesn't matter how many laws you pass, and it doesn't matter what you decide about who is in charge of it, you can't stop it. It's out of the bag now, and the communities of the young are going to be communicating. This is how the politicians are going to be communicating to you, literally coming into your home in a holographic form perhaps, explaining their position one by one, without a party. Then you will elect them to your Congress without a party and they will sit in the chairs without a division and there will be no such thing as the "other side of the aisle." 

And that, Human Being, is called unity and there is a paradigm that you cannot even imagine. And it's in the works. And then you'll have a Congress that works together and gets things done without the current duality.

 
~ KRYON 
-----------------------------------------------------------
The Creative Source 
From Kryon Live Channel "Communicating with Spirit" January 2016 in Boulder, CO  

 

If you could see the essence of what you call "your soul", you would realize that there are multiples within multiples of YOU, because God is not singular. That which you call God is not "one thing". That which you see as the creative source is not singular and "one thing". It is a soup of divine energy and benevolent love in a system of quantumness that cannot be quantified or qualified. It is the essence of all that is, and that's who you are as well! The disguise you have is the perception in 3D that you're singular.

 

~ KRYON
-------------------------------------------------------------------
Polarity in Human Nature 
From Kryon Live Channel, “Un-defining the Spiritual Path”
September 2005 Pierce, FL; October 2005, Sedona, AZ 

 

As we have in the past, we will say again. The great winds that have torn your country apart for two seasons were predicted and should not be a surprise. We told you over sixteen years ago about the coming weather shifts of significance [Kryon Book One]. They echo a polarity in Human nature. As goes Humanity, so goes Gaia. As the polarity between the dark and the light increases, so will the polarity between heat and cold. There will be extra cold and extra hot, and where they meet together are the seemingly dangerous areas. Just as the polarity of spiritual rage has torn many off the fence of their normalcy, so it is that the planet also responds to this energy, exactly as we told you it would [Kryon Book Eight -2000].

 
~ KRYON
--------------------------------------------------------------------
 
What Is Your Reaction? 
From Kryon Live Channel, "The Dysfunction of Darkness"
November 2015 in Cusco, Peru  

 

There'll come a day when you will never see this happen again, these organized groups of evil. This is the joyful message I have for you today. History will remember these times when the world finally got together and realized where they were going. It is tough now. It changes the paradigm of existence. Lives, governments and business will all start to understand the battle is here and is theirs to win. What is your reaction?

 

~ KRYON
----------------------------------------------------------------------
I Deserve It  
From Kryon Live Channel, "Beginning the Activation"
March 2009 in Riga, Latvia  

 

Each one of you is unique on the planet. Each one has a life lesson that is unique. Each one has a unique pattern of lives lived in the past. That means your Akashic Record is like no one else’s, and your Higher-Self is also unique. This limits my ability to give you some kind of 3D generic list or way to heal yourself, since you are dealing with the specifics of “you.” So instead, why not sit down in a quiet moment, with purity, and say to Spirit, “I would like these things. I give permission to activate the energies that need to be activated in my life, to accomplish the purposes I came for. I want to have joy in my life and to find the joy in my full Akash, for I deserve it and I’ve earned it. I’ve had positive, joyful lives, so I want to pull on that energy.”

 
~ KRYON
 -----------------------------------------------------------
 
The ONE Should  
From Kryon Live Channel, "The Recalibration of Shoulds" January 2012 in Patagonia (Bottom of South America) 

 

You might say there is one attribute that runs all through the shoulds. You should always allow yourself spiritual discernment in all things. Do not compartmentalize the energies around you - something your linear mind wishes to do. Instead, meld these things into a soup of spiritual logic that makes sense for your life. Do not apply your rules to any other Human Being, but instead find out what works for you and celebrate it as you become more healthy.

 
~ KRYON
---------------------------------------------------------------
 
The Bridge 
From Kryon Live Channel, "The Three Parts”
February 2011 in Memphis, TN 

 

There’s a bridge and it’s called intuition. Intuition is the multi-dimensional message system for the Human Being. It is not generated from the brain, and it is not perceived in a linear way. It’s coming through the portal of the Higher Self, and it’s always correct for you. But you need to learn to decipher it. Spiritual intuition is just a graduate of Human intuition within your own body.

 
~ KRYON 
--------------------------------------------------------
There is a Light  
From Kryon Live Channel, "The Letter D in the Word Kundalini"
October 2012 in Santiago, Chile

 

You are the essence of what created the planets, all of them…the ones you know about and the ones you don’t. They all have your energy. You might even say God is the very parent of your energy. We are a piece of you and you are a piece of us. There is a light, which is God, and this light is in each of you. It doesn’t matter what you do, you can never lose it. Indeed you come into the planet with a test at hand, because you don’t know you are part of God. The test is whether you can discover it while you are here, and change the Earth or not.

 
~ KRYON
------------------------------------------------------
God Doesn't Care Where 
 
From Kryon Live Channel, "The Letter L in the Word Kundalini” October 2012 in  San Pedro de Atacama, Chile 

  

 

Yes there is appropriateness and inappropriateness in the human’s search for God. Any time you doubt the love of God, it’s inappropriate. Any time you accept it in any form, it’s appropriate. So the only thing that God asks of you is to use the spiritual logic of your intelligence and intuition to know what is God, and what is not. But know that you will find God in everything if you look. It will be in the smallest of the small, and the largest of the large. Let this start to redefine the paradigm of unconditional love. God doesn’t care where you find that love, since it is everywhere.

 
~ KRYON
--------------------------------------------------------
 
That's How It Works 
From Kryon Live Channel, "Common Questions"
February 2012 in Monterey, CA 

 

Sometimes the question is asked, "Should I be a vegetarian? What is correct for my body spiritually?" I will tell you what is correct for your body spiritually - the thing that makes sense to you! If you've spent lifetimes in Tibet or India, you're probably craving different foods than that which is in the United States. That's how it works, dear ones. Your body reacts to what it remembers, and if that serves you by not eating meat, then that is what you should do for your health. Do not project it onto your friends, for they have their own Akashic health remembrance. They have their own system that works for them. 

 
~ KRYON
 ----------------------------------------------------------------
Celebrate the Change  
From Kryon Live Channel, "Going Back to Get to the Future"
September 2015 in Vancouver, BC Canada   

 

Things are starting to shift, and there are those who are feeling this. Celebrate the change. “Whatever it is that's going on with you, celebrate it! There's a benevolence of love in your life that will bring you good things. Cast away the fear of the future and start celebrating what's to come.

 
~ KRYON
 
 --------------------------------------------------------
 
18 More Years 
 
From Kryon Live Channel, "The Process"
Deceber 2011 in Laguna Hills, CA   

 

 

Now, just think: When you reach the other side of 2012, you will have 18 more years to go where you are still in the energy of the Galactic Alignment. It's a 36-year window and you're not even halfway through it [speaking of the precession of the equinoxes]. 

Here's what that means to Spirit: There's an energy created in this alignment window that is absolutely special and will not occur again for 26,000 years. You have 18 more years to change this planet in this specific energy of manifestation, to plant the seeds. You're already doing it. It's already happening. At the end of the 18 years, I'll give you a prophecy: The beginning of real peace on Earth in the Middle East. 

You're going to see ways of solving puzzles that you never saw before. In that amount of time, the youngsters, who are only teenagers now, will be leaders. They'll be on their way up. They'll be thinking about concepts you could not think of in an older energy. They will be solving puzzles that you said were unsolvable. There will be technology that is going to help the planet in ways you didn't even dream could be. That's the prophecy in 18 years, for I know the consciousness of those coming and I can see what the strongest potentials are of the planet at that time - all because old souls awakened and did their job.

 
~ KRYON
through Lee Carroll, the Original Kryon Channel
 ----------------------------------------------------------------
Do Angels Exist?  
From Kryon Live Channel, "The Humanization of God"
July 2011 in Totowa, NJ  

 

...Humans want angels to be the "divine factory workers for God," each with a task. It's not that way! When you breathe the air, does it line up as individual molecules with names and tasks, then enter your lungs in a row? Get used to the concept of what they call in physicsentanglement. It's a word used in the quantum world that describes an odd attribute of matter that seems to be "connected to everything all the time." 

I want you to get used to something that is profound and beautiful. You are part of everything! You're not separated from it. You belong to it. You may be individual bodies in 3D, but in a multidimensional world, you are connected to everything!

 
~ KRYON
through Lee Carroll, the Original Kryon Channel
 -----------------------------------------------------------------
Shifting Paradigm 
 
From Kryon Live Channel, "Common Questions"
February 2012 in Monterey, CA  

 

Every single Human who has seen an angel come to them knows that the energy spins through the wall and is an iridescent color. There's no skin and wings and halo, and this energy is often frightening to a three-dimensional Human to see a multidimensional form, so Humans often fall on their knees in fear. 

So no matter if it was Mohammad in the cave or Moses and the burning bush, these angelic properties are not in 3D and neither is the divinity within you. Do you want happiness, Human? You'd better find the multidimensional God inside. The paradigm is shifting. It's multidimensional, not single dimensional. You've got to start moving from that paradigm, which restricts everything you do to a reality of sameness and singularity, to one that opens the potentials of change for everything. The potentials can change your life, how you react to things, who you think you are, and who you were born to be. All of this information is rewriteable in your soul energy into a paradigm that is multidimensional and that includes the love of God and the joy of the moment. 

 

~ KRYON
through Lee Carroll, the Original Kryon Channel
-----------------------------------------------------------------
 
Part of You and Me
 
From Kryon Live Channel, "The Cosmic Cook"
July 2015 in Woodbridge, IL  
 

 Spiritual organized belief on this planet is in a very old, survival energy. It places the soul in an isolated status, in a linear Human box. Your spiritual systems do not see your soul as a part of God at all. It is somehow suspended in a place where it's going to survive or not survive. If you don't do the correct linear Human thing, your eternal soul is going to be punished or rewarded accordingly. Dear ones, does this information sound like the Creator, or does that sound like something that men created for you? I want you to get rid of the concept that your soul is somehow in the dark and linked to Human action. Your soul is part of you and me.

 
~ KRYON
through Lee Carroll, the Original Kryon Channel
------------------------------------------------------------------
Genesis Cells 
From Kryon Live Channel, "The Future of DNA"
August 2015 in Minneapolis, MN  

 

Now, old soul, what if I told you that you could release these [Genesis] cells now, make them active for you? They could be available for you now... Do it with affirmations, do it with consciousness change, do it with meditation. However you communicate with innate, it's ready to release the Genesis cells from their time prison to be used again! What that means to you is fast-track growth to enlightenment! They work with the Akash!

 
~ KRYON, through Lee Carroll
----------------------------------------
Better Ways Are Coming  
 
From Kryon Live Channel, "The Human Filters"
June 2015 in Totowa, NJ  

There are better ways of doing the things that you have learned in all sciences, even legal – better ways than you know that are coming that are going to make more sense to you personally, the country, the earth. Systems are coming. You’ll slap your head someday and say why didn’t we do this earlier, what were we thinking because you don’t know what you don’t know. The filter of intelligence is starting to move along with wisdom, all things that will embrace the light and not dim it.

 
<span data-mce-mark="1&qu

Nyeste kommentarer

18.11 | 20:03

Hei. Artig at du likte dette, takk Dere kvinner har vel en sterkere Intuisjon enn oss menn og er flinke til føle hva som stemmer

18.11 | 03:51

Hei
Dette var helt fantastisk og omfattende lesning.Jeg er over gjennomsnittet interessert i helse " sannheter" da jeg har arbeidet i off.helsev.i ca.30 å.

30.01 | 22:19

Flink du :)

16.01 | 13:27

Herlig (Y)